1. ÜLDINFO

1.1 Kirjade vastamise aeg on kuni 2 tööpäeva
1.2 Kui tekib küsimusi või soovite saada infot tellimuse kohta, pöörduge julgelt klienditeeninduse poole online
aknas kodulehel või saatke e-mail:  info@parfumeeria.com
Tel: +372 53 54 64 57
1.3 Kaupade tarneaeg sõltub tellimuse sooritamise ajast, aga üldjuhul jääb 2 tööpäeva sisse.
1.4 Makseid võetakse vastu valuutas EUR

2. TELLIMINE

2.1 Tooteid saab tellida meie e-poest nii külalisena kui ka kontoomanikuna
• LISAGE SOBIV TOODE/TOOTED OSTUKORVI
• MINGE OSTUKORVI
• VAJUTAGE NUPULE “MINE KASSASSE”
• TÄITKE KÜSITUD LAHTRID, VALIGE SOBIV TRANSPORT
• VAJUTAGE NUPULE “ESITA TELLIMUS”

3. TASUMINE

3.1 Parfumeeria.com kasutab pangalinkide kaudu maksmiseks PAYSERA maksesüsteemi. Mis on Baltikumis populaarsust tõstev maksekeskus, pakkudes pangalingi makseid Eesti kõikide pankade klientidele. Kasutades pangalinki ja PAYSERA süsteemi, ei lisandu meie kliendile ühtegi lisakulu.

4. KÄTTETOIMETAMINE

4.1 Transpordime tooteid üle Euroopa.
4.2 Toodete tarneaeg sõltub tellimuse tegemise ajast ja millal toimub pakiautomaatide tühjendamine. Aga pannakse teele kohe peale kontrolli.

5. TRANSPORDI HINNAD

5.1 DPD pakiautomaat/pakipood 2.49 Eur
5.2 Smartpost pakiautomaat 2.89 Eur
5.3 Omniva pakiautomaat 2.99 Eur

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1 Avidmera OÜ e-poe www.parfumeeria.com toodetele kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud tagastamisetingimused ja õigused.
6.2 Kliendil on õigus tehingust loobuda 14(neliteist) kalendripäeva jooksul peale kauba kätte saamist(VÕS § 56 lg 1). Võimalus toode vahetada tagasi rahaks või samaväärse toote vastu. Raha kantakse ostja arvele 48h (2 tööpäeva) jooksul peale kauba tagastust (VÕS § 56 lg 3, §194 lg 4).

6.3 Tehingust loobumise tingimused:

  • kliendil on õigus tehingust loobuda 14(neliteist) kalendripäeva jooksul peale kauba kätte saamist(VÕS § 56 lg 1)
  • toode tuleb müüjale (Avidmera Oü-le) tagastada hiljemalt 30 päeva jooksul peale loobumisavalduse esitamist (VÕS § 56 lg 3)
  • tagastatava kauba pakend peab olema rikkumata!
  • toode peab olema kasutamata!
  • kaubale tekitatud kahju ei tohi olla kliendi poolne.
  • kauba tagastamise kulud kannab Klient (max 10 EUR ,VÕS § 194 lg), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on Avidmera Oü poolt tehtud viga-praakkaup või toote mittevastavus tellitule.

6.4 Pretensiooni esitamise tingimused:

  • kliendil on õigus esitada pretensioon toote lepingutingimustele mittevastavuse puhul 2 aastat peale kauba saamist ( VÕS § 218 lg 2)
  • klient peab Avidmera oü poole pöörduma hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse ilmemisest (VÕS § 220 lg 1)
  • ostjal on õigus nõuda toote asendamist või parandamist.Juhul, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või asja asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).

7. ANDMEKAITSE

7.1 Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
7.2 AVIDMERA OÜ kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
7.3 Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
7.4 AVIDMERA OÜ kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada parfumeeria.com veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
7.5 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
7.6 AVIDMERA OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
7.7 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
7.8 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku parfumeeria.com veebilehel
7.9 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka parfumeeria.com ligipääs.
7.9.1 AVIDMERA OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1 VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD:

8.1.1 AVIDMERA OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate AVIDMERA OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.1.2 AVIDMERA OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AVIDMERA OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist AVIDMERA OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.2 KOHUSTUSTE RIKKUMINE:

Kohustuste rikkumine on tellimuse tingimuste täitmata jätmine või tingimuste mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.

8.3 ÕIGUSKAISEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL:

8.3.1 Kui AVIDMERA OÜ on kohustusi rikkunud, võib klient:
1) nõuda kohustuse täitmist;
2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
5) alandada hinda;
6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
8.3.2 Klient võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine kliendilt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
8.3.3 Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele AVIDMERA OÜ poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

8.4 KLIENDI ÕIGUSED VAIDLUSTE LAHENDAMISEL

8.4.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.4.2 Teie ja AVIDMERA OÜ vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9. KUPONGID, SOODUSKOODID

9.1 Kuponge ja sooduskoode saavad kasutada kõik kasutajad, juhul kui kasutaja on selle saanud.

9.2 Kuponge ja sooduskoode jagatakse parfumeeria. facebooki fännilehel ja liitunud kasutaja puhul e-mailile.
9.3 Kupongi või sooduskoodi kasutamiseks tuleb lisada ostukorvi soovitud tooted ning ostukorvis sooduskoodi lahtrisse kirjutada kood ning vajutada AKTIVEERI nupule, süsteem arvutab automaatselt soodustuse.

9.4 Kupongidel ja sooduskoodidel on aegumistähtaegadega ning see info on leitav samal hetkel kui oled kupongi saanud.
9.5 Korraga ei saa kasutada kahte kupongi.

9.6 Korraga saab kasutada alla hinnatud toodet ja lisasoodustusena kupongi, juhul kui kupong seda võimaldab.

No products in the cart.